Dramapedagogik/Forumspel för unga

Fritidsgårdar, studiecirklar, kulturläger, konfirmationsläger... Det finns många platser där forumspel kan sätta i gång en tänkande verksamhet utan lika. Vem är jag,  vilka är ni, och varför är  vi är? Egentligen?

Dramapedagogik på fritid kan användas på ett annat sätt än i skolan. Att välja fritt en skapande verksamhet är en modig handling i vår tid av lätt ytlig underhållning och kommersialism.

Jag kan lika bra skräddarsy en dags verkstad  som driva en längre undervisning med både drama - gruppdynamiska övningar och forumspel - och teater - mot en föreställning - i fokus. Våren 2011 satte jag upp musikalen Love me tender (efter Shakespeares Som ni behagar) med begåvade ungdomar från Engelska skolan i Eskilstuna. Synd om ni missade den!

Forumspel var mest populärt på 70-talet  men har nu starkt kommit tillbaka som en dramapedagogisk form. Att iscensätta med enkla medel och improvisation vissa  situationer som kräver en förändring och en handlingsförmåga från den förtryckta, ökar självkänslan och sätter i gång en reflektion: har jag makt att förändra mitt liv eller förblir jag ett offer?

De senaste projekten har genomförts på skolor med hjälp av Skapande skola. Där finns det medel till skapande och upplevelse! Tack, Skapande skola!

 

Vem är jag? Vilka är ni? Och varför är vi här?  Egentligen?