Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk ... sas för de invidga, sfi och sedan sas/sva som utbildningsform för vuxna. Kärt barn har många namn.

I vårt multikulturella Sverige lyser mångfald med sin klara närvaro.

Språket måste lysa lika starkt och lika nödvändigt.

Svenska som andraspråk är mitt favoritämne och slagskeppet i mitt liv.

Vill du veta mer om det? Googla, sök, förkovra dig. Det finns hur mycket litteratur som helst och svensk forskning om ämnet håller sig på toppnivå.

Svenska som andraspråk är här för att stanna.

Men ibland är det svårt att ta till sig detta annorlunda språk - ja, annorlunda i andras ögon.

Behöver någon lite tips eller råd om uttal, betoning, grammatik, ordförråd? Fråga mig eller någon annan som kan. Fråga alltid. Om man inte frågar får man inga svar.

Är fil mag i svenska/svenska som andraspråk. Lärare på sfi. Och helt besatt av  svensk grammatik ...

Svenska som andraspråk. Sverige som andrahem. Svensk som andraidentitet. Alltid roligt att hitta på nya ord, nya tankar, nya begrepp.